Bijeenkomsten veranderingen kinderopvang 2019

Bijeenkomsten veranderingen kinderopvang 2019

Welkom

In maart 2019 organiseerde GGD GHOR Nederland bijeenkomsten over TOEZICHT op de nieuwe kwaliteitseisen. Vanwege de grote belangstelling is er besloten om drie extra bijeenkomsten in juni 2019 te organiseren. Deze bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud als de bijeenkomsten in maart.

De bijeenkomsten gaan specifiek over het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen voor 2019 en 2023, zoals de BKR en de pedagogisch beleidsmedewerker. Daarnaast krijgt u informatie over het toepassen van het herstelaanbod, voorschoolse educatie en de ontwikkeling rond flexibele inspectieactiviteit.

De bijeenkomsten
De bijeenkomsten starten om 14:30 uur (inloop vanaf 14:00 uur) en duren tot ongeveer 17:00 uur. Het programma bestaat uit een plenaire presentatie door GGD GHOR over het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen van 2019 tot 2023 waarna er ruimte is voor vragen. Na afloop eindigen we met een netwerkborrel.

bezoekersregistratie en avg
 bezoekersregistratie en avg